Zverejnenie informácie o podaní žiadosti – CTPark Voderady – VOD2, VOD3 – Komunikácie a spevnené plochy

Aktualizácia príspevku: 31.01.2024, upravil: Katarína Urbanová

CTPark Voderady Komunikácie a spevnené plochy