• Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Križovany nad Váhom
  Pridal(a): Mgr. Iveta Mečírová Dátum pridania: 18. septembra 2020

  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Križovany nad Dudváhom ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.9.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa , konanie č. KDU-153/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 2 ks smrek

 • Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Voderady
  Pridal(a): Mgr. Iveta Mečírová Dátum pridania: 18. septembra 2020

  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Voderady ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.09.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. VOD-300/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orech rastúci na pozemku

 • Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Šúrovce
  Pridal(a): Mgr. Iveta Mečírová Dátum pridania: 16. septembra 2020

  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Šúrovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.09.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. SUR-171/2020 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 1 ks orecha rastúceho v katastrálnom

 • Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Košolná
  Pridal(a): Mgr. Iveta Mečírová Dátum pridania: 14. septembra 2020

  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Košolná ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.09.2020 začala na základe žiadosti Obce Suchá nad Parnou konanie č. KOS-84/2020 o vydanie súhlasu na výrub 8 ks javora, 2 ks

 • Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Dobrá Voda
  Pridal(a): Mgr. Iveta Mečírová Dátum pridania: 14. septembra 2020

  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dobrá Voda ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.09.2020 začala konanie č. DVO-64/2020 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jaseňa a krovitých porastov na ploche 600 m2 rastúcich

 • Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Horné Dubové
  Pridal(a): Mgr. Iveta Mečírová Dátum pridania: 14. septembra 2020

  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Horné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.09.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. HDU-30/2020 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka rastúceho na pozemku registra

 • Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Dolná Krupá
  Pridal(a): Mgr. Iveta Mečírová Dátum pridania: 14. septembra 2020

  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.09.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DKR-325/2020 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jedle, – rastúcej na pozemku

 • Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Cífer
  Pridal(a): Mgr. Iveta Mečírová Dátum pridania: 14. septembra 2020

  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.09.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1025/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 2 ks smreka ,rastúcich na pozemku

 • Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín – Cífer
  Pridal(a): Mgr. Iveta Mečírová Dátum pridania: 11. septembra 2020

  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.09.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1021/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks Acer platanoides “Globosum” –

 • VV-oznámenie o začatí ÚK – Parkovisko v areáli školy
  Pridal(a): Ing. Gabriela Slivová Dátum pridania: 7. septembra 2020

  Výst. VLC-126-2020-Sá-133 (Tento príspevok bude odstránený 22.09.2020 23:59)

Print Friendly, PDF & Email
scroll-top

Notice: Undefined index: img in /data/b/5/b5ff48e1-2dae-4190-a2ae-018bab02313f/soutt.sk/web/wp-content/plugins/ct-ultimate-gdpr/includes/views/cookie-group-popup.php on line 199
Skip to content