Forbrukernet.com

Vitajte na stránkach Spoločného obecného úradu

Portál je zriadený za účelom zjednotenia informácií obciam v našej pôsobnosti. Poskytneme Vám potrebné, legislatívne ošetrené informácie o územnom i stavebnom konaní, ale tiež informácie o ďalších službách v našej kompetencii. Na stránkach portálu si tiež môžete prevziať všetky potrebné tlačivá.

Ing. Erika Nemčeková – prednostka SOcU


Print Friendly, PDF & Email
scroll-top
Skip to content