Zverejnenie informácie o podaní žiadosti CTPark Voderady VOD2, VOD3 – Areálové VN rozvody, Trafostanica