REKU Slovakia, s.r.o., Skladovacia plocha, k.ú. Voderady

Aktualizácia príspevku: 11.12.2023, upravil: Gabriela Slivová

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti o územné rozhodnutie – Spevnená plocha na skladovanie hotových výrobkov – Dažďová kanalizácia a Lapač ropných látok + žiadosť Výst.VOD-305/2023/Pk-327

zverejnenie informácie o podaní žiadosti o zmenu stavby pred dokončením Výst.VOD-304/2023/Pk-322 + žiadosť

Povolenie zmeny stavby pred dokončením Výst.VOD 304 2023 Pk 394