IBV Pri potoku – Hrnčiarovce nad Parnou

zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie Výst.HPA-206/2023/Bá-253 + žiadosť