Objekt odvodnenie a sušenie škrobu, SO 112

Aktualizácia príspevku: 11.12.2023, upravil:

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti +žiadosť Výst.BOL-138/2023/Tá-147

Rozhodnutie o umiestnení stavby Výst.BOL-138/2023/Tá-215