Objekt odvodnenie a sušenie škrobu, SO 112

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti +žiadosť Výst.BOL-138/2023/Tá-147