Dodatočné stavebné povolenie – IVSTA RECYCLING – SO 07