InoBat Projekt – predčasné užívanie stavby

Aktualizácia príspevku: 19.06.2023, upravil:

Stavebné úpravy existujúcej haly a prístavba, InoBat Auto j.s.a.