Zverejnenie informácie o podaní žiadosti CTPark Voderady – VOD2, VOD3