REKU-Slovakia, s.r.o, Skladová hala Voderady

Zverejnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia + žiadosť

 Výst.VOD-326/2023/Pk-354