VV – oznámenie o začatí stavebného konania, IBV Pri potoku – Hrnčiarovce n/P, Káblový rozvod NN, Západoslovenská distribučná a.s.