Dodatočné stavebné povolenie: Zberný dvor IVSTA RECYCLING – SO 04, SO 06, SO 12