Odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou Trnavského regiónu západ

Aktualizácia príspevku: 20.06.2023, upravil: Administrátor

Odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou Trnavského regiónu západ – obce TrstínBíňovceHorná KrupáDolná KrupáTrnava – územné konanie