VV Oznámenie o začatí kolaudačného konania Prístrešok pre poľnohospodársku techniku