PhDr. Mária Gavenčiaková

samostatný odborný referent

Pôsobnosť pre všetky obce patriace pod SOcÚ Trnava