JUDr. Silvia Bobko Remenárová

samostatný odborný referent

Pôsobnosť pre SOcÚ Trnava