Ing. Katarína Urbanová

samostatný odborný referent

Pôsobnosť pre obce:

  • Bíňovce
  • Cífer
  • Pavlice
  • Šelpice