VV – územné rozhodnutie TT_IBV Pri potoku_Hrnčiarovce nad Parnou, SO Verejná telekomunikačná sieť, Slovak Telekom, a.s.

Výst.HPA-105/2023/Bá-187

(Dátum zvesenia: 28.09.2023 23:59)