VV – stavebné povolenie, Majcichov – Deviatky, VNK, DTS, NNK, Západoslovenská distribučná a.s.

Výst.MAJ-139/2023/Bá-204

(Dátum zvesenia: 29.09.2023 23:59)