VV- Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby: CHODNÍKY A PRIECHODY PRE CHODCOV CEZ CESTU III/1286, a III/1285 VODERADY

CIF 814

(Dátum zvesenia: 06.12.2023 23:59)