VV – kolaudačné rozhodnutie, IBV Zeleneč – VI-4 Panské zeme – 10 RD, SO 05.1 Preložka VN linky 1050

Výst.ZEL-138/2023/Bá-174

(Dátum zvesenia: 05.12.2023 23:59)