Spoločný obecný úrad je pre verejnosť z dôvodu zamedzenia šírenia Covid 19 do odvolania ZATVORENÝ

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD je pre verejnosť z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia Covid 19 do odvolania ZATVORENÝ.

Nové podanie bude možné podať na vrátnici Okresného úradu na Kollárovej 8 počas úradných hodín klientskeho centra. Správny poplatok bude spoplatnený dodatočne.

Vzory tlačív (žiadostí) nájdete na webovej stránke Spoločného obecného úradu: TU

Účastníci konaní budú vybavení vo vopred dohodnutom termíne po predchádzajúcom telefonickom alebo emailovom objednaní.

Úradné hodiny:
Pondelok 08.00 – 12.00
Streda 13.00 – 16.30
Piatok 08.00 – 12.00

Vaše otázky Vám v tomto čase zodpovieme telefonicky alebo e – mailom:

Bachratá Zuzana, Ing. +421 33 5564 345 bachrata@soutt.sk
Barteková Ingrid, Ing. +421 33 5564 391 bartekova@soutt.sk
Bobko Remenárová Silvia, JUDr. +421 33 5354 091 bobkoremenarova@soutt.sk
Gavenčiaková Mária, PhDr. +421 33 5564 710 gavenciakova@soutt.sk
Hudecová Michaela +421 33 5354 090 hudecova@soutt.sk
Mečírová Iveta, Mgr. +421 33 5354 091 mecirova@soutt.sk
Nemčeková Erika, Ing. +421 33 5564 402 nemcekova@soutt.sk
Púčiková Emília +421 33 5354 090 pucikova@soutt.sk
Slivová Gabriela, Ing. +421 33 5564 391 slivova@soutt.sk
Tomeková Andrea, Ing. +421 33 5564 345 tomekova@soutt.sk
Urbanová Katarína, Ing. +421 33 5354 092 urbanova@soutt.sk
Zsigraiová Daniela, Ing. arch. +421 33 5354 092 zsigraiova@soutt.sk
Pančík Július, Ing. +421 33 5564 402 pancik@soutt.sk

 

1 2 3 4
scroll-top
Skip to content