Oznámenie o oboznámení s podkladmi rozhodnutia – Záhradný dom – letná kuchyňa s prístreškom

Výst.CIF 371 2021 Uá 703

(Dátum zvesenia: 05.10.2023 23:59)