Celkový počet súborov na stránke 12, s celkovou veľkosťou 581,3 kB z toho:


Tlačivá stavebného úradu (12)

   Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  ( 69,0 kB  | 26. mája 2020 )
   Ohlásenie drobnej stavby  ( 47,5 kB  | 26. mája 2020 )
   Ohlásenie stavebných úprav  ( 45,5 kB  | 26. februára 2021 )
   Ohlásenie udržiavacích prác  ( 45,0 kB  | 26. februára 2021 )
   Oznámenie o začatí stavby  ( 29,0 kB  | 26. mája 2020 )
   Vyhlásenie stavebného dozoru  ( 31,5 kB  | 26. mája 2020 )
   Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby  ( 53,0 kB  | 26. mája 2020 )
   Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby  ( 59,0 kB  | 26. mája 2020 )
   Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby  ( 15,6 kB  | 26. mája 2020 )
   Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia  ( 15,7 kB  | 26. mája 2020 )
   Žiadosť o stavebné povolenie stavby/ dodatočné povolenie stavby/ dodatočné povolenie stavby spojené s užívaním  ( 93,0 kB  | 26. mája 2020 )
   Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením  ( 77,5 kB  | 26. mája 2020 )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   

Print Friendly, PDF & Email
scroll-top
Skip to content