Celkový počet súborov na stránke 28, s celkovou veľkosťou 1,4 MB z toho:


Tlačivá pre územné konanie (2)

   Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  ( 66,5 kB  | 29. mája 2018 )
   Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia  ( 17,7 kB  | 29. mája 2018 )

Tlačivá stavebného úradu (12)

   Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  ( 75,0 kB  | 29. mája 2018 )
   Ohlásenie drobnej stavby  ( 55,0 kB  | 29. mája 2018 )
   Ohlásenie stavebných úprav  ( 53,5 kB  | 29. mája 2018 )
   Ohlásenie udržiavacích prác  ( 53,5 kB  | 29. mája 2018 )
   Oznámenie o začatí stavby  ( 36,0 kB  | 29. mája 2018 )
   Vyhlásenie stavebného dozoru  ( 39,0 kB  | 29. mája 2018 )
   Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby  ( 58,5 kB  | 29. mája 2018 )
   Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby  ( 66,0 kB  | 29. mája 2018 )
   Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby  ( 17,1 kB  | 29. mája 2018 )
   Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia  ( 17,2 kB  | 29. mája 2018 )
   Žiadosť o stavebné povolenie stavby  ( 99,0 kB  | 29. mája 2018 )
   Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením  ( 83,5 kB  | 29. mája 2018 )

Tlačivá špeciálneho stavebného úradu (4)

   Návrh na vydanie povolenia na užívanie vodnej stavby (kolaudačného rozhodnutia)  ( 52,5 kB  | 10. júla 2016 )
   Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu  ( 36,5 kB  | 29. mája 2018 )
   Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu  ( 16,5 kB  | 10. júla 2016 )
   Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení  ( 17,0 kB  | 29. mája 2018 )

Tlačivá pre životné prostredie (7)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie MZZO  ( 42,5 kB  | 29. mája 2018 )
   Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie MZZO - ČOV  ( 40,0 kB  | 29. mája 2018 )
   Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby MZZO - TECHNOLOGIA  ( 41,5 kB  | 29. mája 2018 )
   Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky MZZO  ( 45,0 kB  | 29. mája 2018 )
   Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky MZZO - ČOV  ( 40,0 kB  | 29. mája 2018 )
   Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie MZZO do prevádzky - TECHNOLOGIA  ( 41,5 kB  | 29. mája 2018 )
   Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny  ( 61,5 kB  | 29. mája 2018 )

Tlačivá sociálnych služieb (2)

   Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu službu  ( 54,4 kB  | 10. júla 2016 )
   Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu-A  ( 196,2 kB  | 25. júna 2018 )

Ostatné tlačivá (1)

   Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov  ( 13,8 kB  | 29. mája 2018 )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   

Print Friendly, PDF & Email
scroll-top
Skip to content