Odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou Trnavského regiónu západ – obce Trstín – Bíňovce – Horná Krupá – Dolná Krupá – Trnava – územné konanie

Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:

Sprievodný list + žiadosť: Zverejnenie informácie o podaní žiadosti

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania:  Oznámenie o začatí konania – Odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou Trnavského regiónu západ – obce Trstín – Bíňovce – Horná Krupá – Dolná Krupá – Trnava

Situačný výkres: situácia

1 2 3
scroll-top
Skip to content