IBV Pri Parnej (Podolky VI), Biely Kostol – RENTAZ s.r.o. – Stavebné konanie

 

Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia na objekty:

SO 02 Káblový distribučný rozvod NN
SO 02.1 Káblové prípojky NN – odberateľská časť
SO 03 Verejné osvetlenie
SO 04 Káblová 22 kV prípojka VN
SO 05 Distribučná trafostanica
SO 08 Plynovod
SO 12 Sadové úpravy

Sprievodný list: Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia IBV

Žiadosť: RENTAZ – IBV

 

Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia na objekt:

SO-01 Komunikácie

Sprievodný list: Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia SO 01

Žiadosť: RENTAZ – pozemné komunikácie

1 2
scroll-top
Skip to content