Zoznam zamestnancov

Priezvisko, meno, titul Telefón E-mail Kancelária Pozícia
Nemčeková Erika, Ing. +421 33 5564 402 nemcekova@soutt.sk 102 prednostka
Púčiková Emília +421 33 5354 090 107 podateľňa
Köszegyová Mária +421 33 5354 090 107 podatelňa
Slivová Gabriela, Ing. +421 33 5564 391 slivova@soutt.sk 106 samostatný odborný referent
Barteková Ingrid, Ing. +421 33 5564 391 bartekova@soutt.sk 106 samostatný odborný referent
Geryková Andrea, Ing. +421 33 5354 092 gerykova@soutt.sk 106 samostatný odborný referent
Mečírová Iveta, Mgr. +421 33 5354 091 mecirova@soutt.sk 103 samostatný odborný referent
Bachratá Zuzana, Ing. +421 33 5564 345 bachrata@soutt.sk 104 samostatný odborný referent
Tomeková Andrea, Ing. +421 33 5564 345 tomekova@soutt.sk 104 samostatný odborný referent
Gavenčiaková Mária, PhDr. +421 33 5564 710 gavenciakova@soutt.sk 10 samostatný odborný referent
Zsigraiová Daniela, Ing. arch. +421 33 5354 092 zsigraiova@soutt.sk 106 samostatný odborný referent

Pôsobnosť zamestnancov

Ing. Erika Nemčeková
-prednostka SOcÚ
Emília Púčiková, Mária Köszegyová
-podateľňa
Ing. Gabriela Slivová
-stavebný úrad pre obce Brestovany, Bučany, Bohdanovce nad Trnavou, Dolné Lovčice, Križovany nad Dudváhom, Malženice, Šelpice, Šúrovce, Vlčkovce
Ing. Ingrid Barteková
-stavebný úrad pre obce Dlhá, Dolné Orešany, Horné Dubové, Horné Orešany, Košolná, Lošonec, Suchá nad Parnou, Zvončín
Ing. Andrea Geryková
-stavebný úrad pre obce Bíňovce, Cífer, Dechtice, Majcichov, Jaslovské Bohunice, Pavlice
Mgr. Iveta Mečírová
-súhlas na výrub stromov a súhlas na MZZO – všetky obce SOcÚ
Ing. Zuzana Bachratá
-stavebný úrad pre obce Borová, Horná Krupá, Hrnčiarovce nad Parnou, Naháč, Opoj, Slovenská Nová Ves, Voderady, Zeleneč
Ing. Andrea Tomeková
-stavebný úrad pre obce Boleráz, Buková, Dolné Dubové, Dobrá Voda, Kátlovce, Radošovce, Ružindol, Trstín, Špačince
PhDr. Mária Gavenčiaková
-sociálne služby – všetky obce SOcU
Ing. arch. Daniela Zsigraiová
-stavebný úrad pre obce Biely Kostol, Dolná Krupá