Zoznam zamestnancov

Priezvisko, meno, titul Telefón E-mail Kancelária Pozícia
Nemčeková Erika, Ing. +421 33 5564 402 nemcekova@soutt.sk 102 prednostka
Púčiková Emília +421 33 5354 090 107 podateľňa
Hudecová Michaela +421 33 5354 090 107 podatelňa
Slivová Gabriela, Ing. +421 33 5564 391 slivova@soutt.sk 106 samostatný odborný referent
Barteková Ingrid, Ing. +421 33 5564 391 bartekova@soutt.sk 106 samostatný odborný referent
Urbanová Katarína, Ing. +421 33 5354 092 urbanova@soutt.sk 106 samostatný odborný referent
Mečírová Iveta, Mgr. +421 33 5354 091 mecirova@soutt.sk 103 samostatný odborný referent
Bachratá Zuzana, Ing. +421 33 5564 345 bachrata@soutt.sk 104 samostatný odborný referent
Tomeková Andrea, Ing. +421 33 5564 345 tomekova@soutt.sk 104 samostatný odborný referent
Gavenčiaková Mária, PhDr. +421 33 5564 710 gavenciakova@soutt.sk 7 samostatný odborný referent
Zsigraiová Daniela, Ing. arch. +421 33 5354 092 zsigraiova@soutt.sk 106 samostatný odborný referent
Bobko Remenárová Silvia, JUDr. +421 33 5354 091 bobkoremenarova@soutt.sk 103 samostatný odborný referent

Pôsobnosť zamestnancov

Ing. Erika Nemčeková – kancelária 102
– prednostka SOcÚ
Emília Púčiková, Michaela Hudecová – kancelária 107 
– podateľňa
Ing. Gabriela Slivová – kancelária 106
– stavebný úrad pre obce Brestovany, Bučany, Bohdanovce nad Trnavou, Dolné Lovčice, Križovany nad Dudváhom, Malženice, Šúrovce, Vlčkovce
Ing. Ingrid Barteková – kancelária 106
– stavebný úrad pre obce Dlhá, Dolné Orešany, Horné Orešany, Košolná, Lošonec, Suchá nad Parnou, Zvončín
Ing. Katarína Urbanová – kancelária 106
– stavebný úrad pre obce Bíňovce, Cífer, Pavlice, Šelpice
Ing. arch. Daniela Zsigraiová – kancelária 106
– stavebný úrad pre obce Biely Kostol, Dechtice, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Horná Krupá, Horné Dubové, Naháč, Ružindol
Ing. Zuzana Bachratá – kancelária 104
– stavebný úrad pre obce Borová, Hrnčiarovce nad Parnou, Majcichov, Opoj, Slovenská Nová Ves, Voderady, Zeleneč
Ing. Andrea Tomeková – kancelária 104
– stavebný úrad pre obce Boleráz, Buková, Dolné Dubové, Kátlovce, Radošovce, Trstín, Špačince
Mgr. Iveta Mečírová – kancelária 103
– súhlas na výrub stromov a súhlas na MZZO – všetky obce SOcÚ
JUDr. Silvia Bobko Remenárová – kancelária 103
– právne oddelenie
PhDr. Mária Gavenčiaková – kancelária 7
– sociálne služby – všetky obce SOcÚ