Celkový počet súborov na stránke 12, s celkovou veľkosťou 547,8 kB z toho:


Tlačivá stavebného úradu (12)

   Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  ( 67,5 kB  | 29. júna 2016 )
   Ohlásenie drobnej stavby  ( 47,5 kB  | 29. júna 2016 )
   Ohlásenie udržiavacích prác  ( 46,0 kB  | 29. júna 2016 )
   Oznámenie o začatí stavby  ( 28,5 kB  | 29. júna 2016 )
   Vyhlásenie stavebného dozoru  ( 31,0 kB  | 29. júna 2016 )
   Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia  ( 19,7 kB  | 29. júna 2016 )
   Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby  ( 52,0 kB  | 29. júna 2016 )
   Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby  ( 58,5 kB  | 29. júna 2016 )
   Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby  ( 15,0 kB  | 29. júna 2016 )
   Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia  ( 15,1 kB  | 29. júna 2016 )
   Žiadosť o stavebné povolenie stavby  ( 91,0 kB  | 29. júna 2016 )
   Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením  ( 76,0 kB  | 29. júna 2016 )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.