Celkový počet súborov na stránke 12, s celkovou veľkosťou 653,4 kB z toho:


Tlačivá stavebného úradu (12)

   Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  ( 75,0 kB  | 29. mája 2018 )
   Ohlásenie drobnej stavby  ( 55,0 kB  | 29. mája 2018 )
   Ohlásenie stavebných úprav  ( 53,5 kB  | 29. mája 2018 )
   Ohlásenie udržiavacích prác  ( 53,5 kB  | 29. mája 2018 )
   Oznámenie o začatí stavby  ( 36,0 kB  | 29. mája 2018 )
   Vyhlásenie stavebného dozoru  ( 39,0 kB  | 29. mája 2018 )
   Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby  ( 58,5 kB  | 29. mája 2018 )
   Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby  ( 66,0 kB  | 29. mája 2018 )
   Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby  ( 17,1 kB  | 29. mája 2018 )
   Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia  ( 17,2 kB  | 29. mája 2018 )
   Žiadosť o stavebné povolenie stavby  ( 99,0 kB  | 29. mája 2018 )
   Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením  ( 83,5 kB  | 29. mája 2018 )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.