Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania – Revitalizácia sídliska – Prekrytie kanála a prekládka sietí na záhumenickej ul. v obci Jaslovské Bohunice – SO 01 Prekrytie existujúceho kanála – I. etapa