Nový portál – spustenie

Dnešným dňom je dostupný nový portál Spoločného obecného úradu v Trnave. Z dôvodu progresívnejšieho spôsobu aktualizácie tlačív so zapracovanými legislatívnymi zmenami odporúčame obciam v našej pôsobnosti vytvoriť na svojich webových sídlach odkaz na tento portál.